Algemene Voorwaarden

De website en verwante diensten van Cypher Clothing worden je ter beschikking gesteld krachtens de onderstaande algemene voorwaarden en eventuele andere regels op onze website. Lees de Algemene voorwaarden zorgvuldig alvorens een bestelling te plaatsen op www.cypherclothing.nl. Wanneer je een bestelling plaatst via onze webshop, ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot – en het gebruik van de website www.cypherclothing.nl en de via de website beschikbare producten en diensten zijn onderworpen aan onderstaande Algemene voorwaarden. Wij kunnen de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd actualiseren en aanpassen. Het blijven gebruiken van de website na een dergelijke verandering geeft aan dat je instemt met de gewijzigde voorwaarden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien je niet akkoord gaat met een wijziging, dien je deze website niet te gebruiken.

 

Privacy – en beveiligingsverklaring

Onze Privacy – en beveiligingsverklaring vind je op onze website. Als je nog geen 18 jaar oud bent, moeten je ouders of verzorgers op de hoogte zijn van onze Privacy – en beveiligingsverklaring voordat je je registreert om deze website of de verwante diensten te gebruiken.

 

Registratie bij Cypher Clothing

Registratie kan nodig zijn om bepaalde delen van deze website te gebruiken. Registratievereisten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is van essentieel belang dat je accurate gegevens verstrekt bij jouw registratie. Indien jouw persoonsgegevens veranderen, kan je ons daarvan op de hoogte brengen via het e-mailadres: info@cypherclothing.nl.

 

Aankoop

Bevoegdheid tot aankoop

Om via deze site aankopen te doen, word je gevraagd je te registreren en ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Je dient je echte naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere vereiste gegevens op te geven. Daarnaast word je bij een bestelling gevraagd om betalingsinformatie te verstrekken, en garandeer je dat de betaalgegevens die je verstrekt bij jouw bestelling zowel geldig als correct zijn. Je bevestigt dat je degene bent waarnaar wordt verwezen in de verstrekte factureringsgegevens.

De site is uitsluitend beschikbaar voor particulieren en anderen die voldoen aan de Algemene voorwaarden van Cypher Clothing. Alleen klanten in het bezit van een door een bank uitgegeven, geldige en voor Cypher Clothing aanvaardbare PayPal rekening of bankrekening kunnen bestellingen plaatsen. Aanvragen moeten goedgekeurd worden door Cypher Clothing en Cypher Clothing is gemachtigd om het totaalbedrag van een bestelling te innen op de PayPal rekening of bankrekening van de klant.

Door een bod tot aankoop van artikelen machtig je ons uitdrukkelijk tot het periodiek uitvoeren van kredietcontroles en, waar Cypher Clothing dat noodzakelijk acht, tot het verzenden of opvragen van informatie (met inbegrip van geactualiseerde informatie) over jezelf aan of van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, jouw creditcardnummer of kredietinformatie (met inbegrip van kredietinformatie over jouw echtgenoot/echtgenote als je verblijft in een rechtsgebied waar de huwelijkse gemeenschap van goederen geldt), om jouw identiteit te verifiëren, de geldigheid van jouw creditcard te evalueren, een eerste creditcardautorisatie te verkrijgen en individuele aankooptransacties goed te keuren. Daarnaast stem je ermee in dat wij door jou verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor antifraudecontroles. Door jou verstrekte persoonsgegevens kunnen bekendgemaakt worden aan kredietinformatiebureaus of bureaus voor fraudebestrijding, die dergelijke gegevens kunnen bewaren. Wij verwijzen je naar onze Privacyverklaring voor verdere informatie over ons gebruik van jouw gegevens.

 

Bestellingen

Cypher Clothing biedt producten te koop aan die in voorraad zijn en beschikbaar voor verzending uit onze voorraad. Het kan voorkomen dat wij in afwachting zijn van levering door onze leveranciers of dat een artikel niet meer beschikbaar is. In dergelijke gevallen stellen wij je daarvan per e-mail op de hoogte en storten de betaling binnen 14 dagen na de mededeling dat de artikelen niet beschikbaar blijken terug op jouw PayPal rekening of bankrekening. Let op: in het winkelmandje geplaatste artikelen zijn niet gereserveerd en kunnen door andere klanten worden gekocht.

Alle bestellingen zijn onderworpen aan goedkeuring en beschikbaarheid. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Klanten die aankopen doen vanuit een land buiten de Europese Unie zijn invoerrechten of belastingen verschuldigd. Wij raden je aan om je op de hoogte te stellen van de hoogte van deze kosten alvorens een bestelling te plaatsen.

 

Goedkeuring van jouw bestelling

Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt en een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een e-mail ter bevestiging van de gegevens van de bestelling. Deze e-mail vormt geen blijk van goedkeuring van de bestelling, maar is slechts een bevestiging van ontvangst. Wij behouden ons het recht voor om de bestelling niet te goed te keuren, bijvoorbeeld indien wij geen toestemming tot betaling verkrijgen; indien verzendbeperkingen gelden voor een bepaald artikel; indien het artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen en wordt teruggetrokken; of indien je niet voldoet aan de aankoopvoorwaarden zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden.

Wij kunnen tevens op ieder moment en om ongeacht welke reden naar eigen goeddunken weigeren om een transactie te verwerken en daarmee goed te keuren. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover jou of derde partijen voor het terugtrekken van artikelen van www.cypherclothing.nl, ongeacht of dat artikel is verkocht; voor het verwijderen, screenen of redigeren van materialen of content op www.cypherclothing.nl; voor het weigeren om een transactie te verwerken, of voor het ontbinden of opschorten van transacties na aanvang van de verwerking.

 

Aankoop

Betalingen kunnen worden voldaan met PayPal en iDeal. Je bevestigt dat de bankpas die je gebruikt jouw eigendom is of dat je specifiek door de eigenaar van de bankpas bent gemachtigd die te gebruiken. Alle creditcard/bankpashouders zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en goedkeuring van de uitgevende instantie. Indien de uitgevende instelling van jouw betaalkaart haar goedkeuring van de betaling aan Cypher Clothing weigert, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering.

Wij nemen alle redelijke voorzorgen om www.cypherclothing.nlte beveiligen. Alle banktransacties op www.cypherclothing.nlworden verwerkt via Mollie en PayPal.

Om te zorgen dat jouw winkelervaring veilig, eenvoudig en zeker is, gebruikt Cypher Clothing Secure Socket Layer (SSL) technologie.

 

Couponcodes / kortingscodes

  • Je kunt per bestelling gebruik maken van maximaal één kortingscode. Het combineren van een kortingscode met een cadeaubon is wel mogelijk.
  • Niet geldig voor de aanschaf van een cadeaubon.
  • Kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur.
  • Mogelijk gebonden aan bepaalde categorieën of (kortings)acties.
  • Mogelijk is er sprake van een minimale en/of maximale bestelwaarde. Ook nadat je artikelen geretourneerd hebt moet deze minimale bestelwaarde nog steeds behaald worden.
  • In het geval dat je je bestelling retourneert, is je kortingscode niet opnieuw geldig voor de volgende bestelling.
  • Kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor contanten.
  • Persoonlijke kortingscodes (codes die per mail zijn verstrekt aan individuele klanten) zijn niet overdraagbaar, mogen niet gedeeld worden met derden en mogen dus alleen gebruikt worden door de oorspronkelijke ontvanger.
  • Als Cypher Clothing merkt dat persoonlijke kortingscodes niet rechtmatig of volgens de regels worden gebruikt, heeft zij het recht om de bestelling met de daarin toegepaste code te annuleren.

 

Let op! Helaas is het niet mogelijk om na het plaatsen van een bestelling achteraf een kortingscode of cadeaubon te verrekenen. Ook de klantenservice kan je hierbij niet helpen. Je kunt de kortingscode of cadeaubon uiteraard bij je volgende bestelling gebruiken.

 

Giftvouchers (nog niet verkrijgbaar)

Cypher Clothing Virtuele giftvouchers worden verkocht onder de onderstaande algemene voorwaarden: Giftvouchers kunnen worden ingewisseld tegen alle producten op de Cypher Clothing website. Giftvouchers zijn niet overdraagbaar. Giftvouchers kunnen niet worden geretourneerd of ingewisseld voor contanten. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de giftvouchers, dient het resterende saldo per creditcard/bankpas te worden voldaan. Indien je met een giftvoucher gekochte producten retourneert, wordt het resterende saldo gecrediteerd als een nieuwe cadeaubon. Virtuele giftvouchers worden per e-mail verzonden aan de ontvanger zodra de volledige bestelling is verwerkt en betaling is ontvangen.
Tevens wordt er ter verzendbevestiging een kopie verzonden aan de verzender. Cypher Clothing is niet aansprakelijk voor de levering van een Virtuele Giftvoucher aan een onjuist of niet-bestaand e-mailadres.Dat is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper. Cypher Clothing is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, vernietiging of onbevoegd gebruik van een giftvoucher. Op alle met een Cypher Clothing giftvoucher gekochte producten geldt 21% BTW.

 

Verpakkingen

Wees voorzichtig met alle verpakkingen en de extra cadeaus die met jouw bestelling worden verzonden. Houd deze buiten bereik van kinderen en dieren, om verstikkingsgevaar te vermijden. Houd deze ook buiten bereik van vuur; de verpakking kan brandbaar zijn. Cypher Clothing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen veroorzaakt door verpakkingen en/of extra cadeaus.

 

Levering

Cypher Clothing verstuurt pakketten binnen 14 dagen, tenzij anders vermeld op de pagina van het product zelf of tijdens de bestelprocedure. Geschatte levertijden dienen te worden beschouwd als richtlijnen en vangen aan vanaf de datum van verzending. Cypher Clothing is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen die veroorzaakt worden door derden, zoals de pakketbezorgdienst.

 

Retourneren en ruilen

Klanttevredenheid is onze belangrijkste prioriteit. Als je niet tevreden bent over de artikelen kun je de bestelling retourneren binnen 14 dagen na de datum waarop je de artikelen hebt ontvangen. De kosten voor het retour verzenden van een bestelling zijn voor de koper. Retouren worden alleen geaccepteerd wanneer deze zijn verzonden met een verzendlabel dat door Cypher Clothing is verstrekt per mail.

Zie ‘Verzenden & Retourneren’ voor meer informatie. Als je hulp nodig hebt, kun je een e-mail sturen aan info@cypherclothing.nl.

Het artikel dat je retourneert moet nieuw, ongebruikt en ongedragen zijn, vergezeld van de originele verpakking, het extraatje en voorzien van alle aangehechte kledinglabels. Alle correct geretourneerde artikelen worden terugbetaald aan de creditcard-/bankrekening van de oorspronkelijke koper, exclusief verzendkosten, belastingen, invoerrechten. Nieuw en ongebruikt betekent dat er zich op het artikel of op de labels geen sporen van gebruik bevinden. Wij verkopen geen gebruikte artikelen en aanvaarden geen artikelen retour als er aanwijzingen van gebruik zijn. In dergelijke gevallen wordt het artikel geretourneerd aan de koper. Cypher Clothing is niet aansprakelijk voor artikelen die niet op de hierboven aangegeven manier worden geretourneerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De content

Content wordt gedefinieerd als alle tekst, foto`s, video`s, audio of grafische materialen die Cypher Clothing, jij of andere gebruikers kunnen uploaden of overdragen op deze website. Elk risico met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid van content op deze website is voor jouw eigen rekening. Cypher Clothing behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment en om elke willekeurige reden content te verwijderen van deze website. Verwijdering kan onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing plaatsvinden. Je komt overeen dat Cypher Clothing tegenover jou of derden niet aansprakelijk is voor de gevolgen van een dergelijke verwijdering.

 

Eigendom, software en content

Je mag de website www.cypherclothing.nl of (gedeelten van) de content daarvan niet gebruiken voor commerciële doeleinden, noch voor reclameactiviteiten op jouw eigen website. Deze website is uitsluitend bestemd voor jouw eigen gebruik. Het is je niet toegestaan om de content, de software, de producten of diensten omvat in deze website te wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen, vertonen, opvoeren, reproduceren, publiceren of in licentie te geven, commercieel te exploiteren, te gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, te verplaatsen of te verkopen.

 

Gebruikers

Je komt overeen dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor jouw gebruik van Cypher Clothing en voor al jouw communicatie en activiteiten op deze website. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor je de toegang tot deze website ontzeggen zonder voorafgaande waarschuwing. Indien wij naar eigen inzicht en goeddunken vaststellen dat je betrokken bent bij verboden activiteiten, andere gebruikers onheus bejegent, of Cypher Clothing anderszins schade toebrengt, kunnen wij je de toegang tot deze website ontzeggen op tijdelijke of permanente basis en elk besluit daartoe is bindend. Jouw gebruik van deze website vindt plaats op je eigen risico.

 

Koppelingen naar websites van derden

Op deze website kunnen zich hyperlinks bevinden naar andere websites of bronnen van andere partijen dan Cypher Clothing, waaronder adverteerders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe bronnen en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid of de content van externe bronnen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor reclame, producten of andere materialen of diensten beschikbaar op dergelijke externe websites of bronnen, noch voor eventuele schade, verlies of ongenoegen veroorzaakt door het gebruik van dergelijke content, producten of diensten afkomstig daarvan.

 

Onbevoegd kopiëren of distribueren

Je komt overeen dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten in de content, software en alle HTML en andere codering in deze website eigendom zijn en blijven van Cypher Clothing en haar licentiegevers, en beschermd zijn door auteursrecht en andere wetten en internationale verdragsbepalingen. Je mag dit materiaal uitsluitend gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan door Cypher Clothing of haar licentiegevers. Het reproduceren van de hierboven vermelde materialen is wettelijk verboden en kan leiden tot burger- en strafrechtelijke vervolging.

 

Afwijzing van aansprakelijkheid

Indien Cypher Clothing de Algemene voorwaarden niet naleeft, zijn wij slechts aansprakelijk voor verliezen, zijnde directe verliezen en redelijkerwijs voorzienbare gevolgen van een dergelijke niet-naleving. Verliezen worden bijvoorbeeld als voorzienbaar beschouwd wanneer jij en Cypher Clothing er ten tijde van het plaatsen van jouw bestelling en ten tijde van het verzenden van jouw bestelling op bedacht zouden kunnen zijn. Wij zijn alleen aansprakelijk voor verliezen tot 100% van de totale waarde van de gekochte goederen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die niet zijn veroorzaakt door onze niet-nakoming of nalatigheid, indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het primaire verlies of de schade en die niet redelijkerwijs door jou of ons voorzienbaar zijn (bijvoorbeeld winstderving of gelegenheidsverlies).

Wij zijn tevens niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen krachtens de Algemene voorwaarden waar een dergelijke niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

 

Vrijwaring

Je komt overeen om Cypher Clothing te behoeden voor – en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheid, schadevergoedingen en/of kosten van derde partijen of jouw niet-nakoming van de Algemene voorwaarden.

 

Gebruikersrelatie

Je bevestigt dat er tussen jou en Cypher Clothing geen joint venture, partnership, dienstverband of agentschapsrelatie bestaat als gevolg van jouw gebruik van deze website. Je komt overeen dat je je niet zult voordoen als een vertegenwoordiger van Cypher Clothing, en dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige vertegenwoordiging, handeling of omissie van jouw kant.

 

Volledige Overeenkomst

De bovenstaande Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en lopende overeenkomsten tussen jou en Cypher Clothing. Je bevestigt dat je bij jouw instemming met ons beleid niet hebt vertrouwd op enige verklaring behoudens voor zover datzelfde uitdrukkelijk verklaard is door Cypher Clothing, en je komt overeen dat je geen rechtsmiddel zult inzetten ten aanzien van een verkeerde voorstelling van zaken die geen bepaling vormt van Cypher Clothing, behoudens dat jouw instemming met deze bepaling niet geldt ten aanzien van enige vorm van bedrieglijk handelen, ongeacht of dat een bepaling van Cypher Clothing is.

 

Afstandsverklaring

Indien je deze voorwaarden schendt en wij daarop geen vordering ondernemen, blijven wij gerechtigd tot het gebruik van onze rechten en rechtsmiddelen in andere situaties waarin je deze voorwaarden schendt.


Toepasselijk recht

Cypher Clothing is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de Nederlands wetgeving, en je onderwerpt je onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictiebevoegdheid van Nederland. © Cypher Clothing. Alle rechten voorbehouden. Het gepubliceerde materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Cypher Clothing of haar licentiegevers.

 

Website

www.cypherclothing.nl. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken van derden vermeld of getoond op deze website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Cypher Clothing behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, met name overeenkomstig eventuele wetswijzigingen. Wij verzoeken je om deze voorwaarden van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien je onze site blijft gebruiken, vormt dat gebruik jouw aanvaarding van bedoelde wijzigingen. Vragen over de Algemene Voorwaarden van Cypher Clothing kun je per e-mail stellen aan: info@cypherclothing.nl.